درباره ماانجام بیش از 100 طرح تحقیقاتی !

Certificate

ما در سال 1390 برای اولین بار در استان موفق به دریافت گواهی نامه ISO 9001-2008 از شرکت توف نورد آلمان شده ایم.

دکتر مهرداد حاجیلویی

موسس و مسئول فنی آزمایشگاه

(13) 38281570 (81) 98+


دکتر لاله ساعی

پاتولوژیست، مسئول فنی آزمایشگاه

(60) 38281580 (81) 98+


بهاره پاکرقم

سوپروایزر آزمایشگاه

8281560 81 98+


میلاد قهرودی

مدیر IT

9958 314 918 98+


حمید رضا معصومی

کارشناس فنی

9195 505 918 98+


پاسخگویی 24 ساعته به سوالات آزمایشگاهی
28

سال


میانگین سنی نیروهای فنی و پذیرش
20

مقاله فارسی


مقالات فارسی چاپ شده در ژورنال های ایرانی
115

مقاله خارجی


مقالات علمی چاپ شده در ژورنالهای خارجی توسط مسئول فنی
16

سال تجربه


راه اندازی ده ها متد فوق تخصصی در استان برای اولین بار


همیشه پیشرو

این مرکز با تکه بر توان علمی متخصصان،استفاده از نیروهای جوان و متخصص، تجهیزات بروز و مدرن، اعتماد شما همکاران و مراجعین محترم همواره در رسیدن به اهداف خود از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد
 • سال 1382تاسیس آزمایشگاه دی همدان

  افتتاح آزمایشگاه دی با مدیریت و مسئول جناب آقای دکتر مهرداد حاجیلویی راه اندازی بخش PCR برای اولین بار در استان همدان
 • سال 1387افتتاح ساختمان جدید آزمایشگاه

  انتقال آزمایشگاه به ساختمان جدید با مساحت حدود 400 متر
 • سال 1389ISO 9001-2008

  دریافت گواهی نامه ISO 9001 - 2008 از شرکت TUV Nord آلمان برای اولین بار در استان
 • سال 1390افتتاح بخش پاتوبیولوژی

 • سال 1394راه اندازی بخش فلوسایتومتری

 • سال 1395راه اندازی بخش HPLC

 • سال 1396راه اندازی دستگاه کواگلومتر و Atomic Absorbtion

 • سال 1397افتتاح ساختمان جدید پذیرش و نمونه برداری

 • سال 1398افتتاح بخش IPD

 • سال 1399افتتاح بخش توکسیکولوژی

  انجام آزمایشهای تشخیصی مواد مخدر از نمونه خون و آنالیز پیشرفته تداخلات دارویی
 • سال 1399افتتاح بخش مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

  افتتاح بخش تشخیصی سل برای اولین بار در مراکز خصوصی استان