آمارها دروغ نمیگویند

7.8دقیقه

میانگین زمان انتظار در آرمایشگاه


1.7K

مشتریان وفادار


94%

مشتریان راضی


1.8K

تست های ارسالی از مراکز همکار در ماه


بخش های اصلی آزمایشگاه

انجام یک آزمایش دقیق

آیا میدانید نتیجه دقیق یک آزمایش چقدر میتواند روند تشخیص و در نتیجه درمان زودرس را به همراه داشته باشد؟

پنل های تخصصی انجام آزمایش با تخفیف ویژه زمستان 1398

عضو باشگاه مشتریان ما نیستید؟

جهت عضویت در باشگاه مشتریان ما به بخشVIP آزمایشگاه مراجعه نمایید