نمونه برداری
فوریه 3, 2017
بخش هورمون
فوریه 3, 2017
بخش پذیرش بیماران خارجی و مراجعین عزیز در بخش VIP

پزشکان محترم واعضا محترم باشگاه مشتریان آزمایشگاه دی به همراه خانواده محترمشان می توانند بدون دریافت نوبت به بخش VIP آزمایشگاه واقع در طبقه دوم ساختمان آزمایشگاه دی مراجعه نمایند.