پذیرش و جوابدهی
فوریه 3, 2017
IPD LAB
فوریه 3, 2017

این مرکز دارای 6 نمونه برداری ویژه آقایان، خانم ها، کودکان،VIP و نمونه گیری اسپرم می باشد

تعداد باجه 6 عدد
نیروی متخصص7 نفر در 2 شیفت