پاتولوژی
آوریل 22, 2019
نمونه برداری
فوریه 3, 2017
  • Taskحداکثر تلاش برای زمان انتظار کمتر و تسریع در پذیرش و نمونه برداری

واحد پذیرش وجوابدهی آزمایشگاه با طراحی منحصر به فرد، مدرن و دارا بودن انواع امکانات رفاهی در خدمت مراجعه کنندگان عزیز می باشد