تشخیص مولکولی
فوریه 3, 2017
بیوشیمی
فوریه 3, 2017
نام بخش:

هماتولوژی

در بخش هماتولوژی (خون شناسی) آزمایش های مختلفی از قبیل شمارش کامل سلول های خونی "CBC"، درصد رتیکولوسیت ها ی خون محیطی، سرعت رسوب گلبول های قرمز "ESR"، بررسی میکروسکوپی گسترش خون محیطی"PBS"، تست های کومبس مستقیم، G6PD و تعیین گروه خونی انجام می گردد..

آزمایش CBC که یکی از آزمایشهای رایج مورد درخواست پزشکان می باشد، تغییرات کمی و کیفی سلولهای خونی را مورد بررسی قرار می دهد که این مهم در تشخیص بیماری هایی چون کم خونی، سرطان های خون، اختلالات خونریزی دهنده و دیگر نا هنجاری های ، بسیار حائز اهمیت می باشد.